Menu

Generalforsamling torsdag den 27.januar kl.18.30

image Generalforsamling torsdag den 27.januar kl.18.30
13. januar 2022 kl. 17:49

Generalforsamling torsdag den 27.januar 2022 kl.18.30

Dagsorden:

 1.) Valg af dirigent.
2.) Beretninger.

  1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  2. Børneformand.
  3. Oldboys formand.
  4. Seniorformand.
  5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

3.) Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer.

  1. Drøftelse af fremtidigt samarbejde mellem klubberne i Herlev.

4.) Kontingentfastsættelse.

5.) Valg (formand, seniorformand, sekretær samt suppleanter)

6.) Valg af 2 revisorer.

7.) Valg af 3 delegerede foruden formanden samt 1 pr. påbegyndt 200 medlemmer i foreningen. Herudover mindst 2 suppleanter, der vælges til at repræsentere foreningen til hovedforeningens repræsentantskabsmøde, der afholdes inden udgangen af marts måned.

8.) Eventuelt.

 

Luk