Menu

IF Hjorten og Anti Bullii fodbold

image Alle børn er ens
IF Hjorten
21. juli 2022 kl. 12:55
Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination

Sammenholdet vinder altid: Trivsel og sammenhold på børneholdene

IF Hjorten vil gerne bakke op om DBU og Mary Fondens tiltag ‘Anti Bulli Fodbold’, der har fokus på det gode fællesskab for børnespillerne.

En ny undersøgelse viser, hvert femte barn i 3.-6. klasse har oplevet at føle sig drillet, mobbet eller udenfor fællesskabet tit deres fritidsaktivitet – og hver tiende har på et tidspunkt valgt at stoppe på grund af dårlig trivsel. Undersøgelsen viser dog også, at de fleste børnefodboldspillere, 96 procent, har det godt med deres kammerater, og at det sociale liv og fællesskab vejet tungt, særligt i holdsport.

Dette kan være en påmindelse om, at vi skal holde fast i det gode arbejde for, at vores børnespillere fortsat har det godt med at komme i klubben. Ingen børn skal føle sig udenfor fællesskabet.
Hjorten arbejder hårdt på at blive certificeret DBU-børneklub, og vores mission er klar og skrevet ned. Du kan læse mere om fremtidens ungdoms fodbold i Hjorten nedenfor.

Læs mere om vores forskellige tiltag.

Børnepolitik
Tips til forældre
De 10 børneløfter